අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

08
අගෝ2018

ජංගම සේවය - රෙජිඩේල්වත්ත

කැස්බෑව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් 598 -...

30
ජූලි2018
බෝනොවන රෝග ව්‍යාප්තවීම වැළැක්වීම

බෝනොවන රෝග ව්‍යාප්තවීම වැළැක්වීම

එංගලන්තයේ කේම්බ්‍රිජ් විශ්ව විද්‍යාලය හා ඒකාබද්ධව ක්‍රියාත්මක...

28
අගෝ2017
හදිසි ආපදා තත්ත්වය

හදිසි ආපදා තත්ත්වය

හදිසි ආපදා තත්ත්වය 2018.07.12 දින අළුයම ඇතිවූ...

28
අගෝ2017
බැති ගී සරණිය !

බැති ගී සරණිය !

කැස්බෑව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය බැති ගී සරණිය...

Scroll To Top